گروه علم سنجی و پایش علمی

 

معرفی گروه

علم‌سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص‌های علم‌سنجی شامل شاخص‌های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد. علم سنجی ابزاری ارزشمند برای شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه های پژوهشی است که مدیران و سیاستگزاران  برای برنامه ریزی و هدایت سرمایه های علمی، انسانی و مادی از آن بهره مند می شوند.

سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی(Iranian Scientometric Information Database - ISID) در سال ۱۳۹۴ با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است. در سامانه ISID اطلاعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی توسط کارشناسان علم‌سنجی معاونت‌های تحقیقات و فن آوری دانشگاه‌های علوم پزشکی درج شده است. شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقالات منتشر شده، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به ازای هر مقاله، شاخص h-Index، شاخص h-Index بدون خوداستنادی، شاخص h-Index بدون خوداستنادی نویسندگان و شاخص h-Index بدون استنادات کتاب  و .... می‌باشد.

 

اهداف

- سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی

- رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها

- مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی

- هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

- تدوین شاخص های ارزشیابی و رتبه بندی ادارات علم سنجی و ارزشیابی سالیانه آنها

- هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

- انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی کشور

                                     
                                         

روش جمع آوری و ارائه اطلاعات

 - شیوه چیدمان نتایج در سامانه ISID به صورت پیش فرض بر اساس شاخص h-Index افراد است. لازم به ذکر است که ترتیب مذکور را می‌توان با کلیک بر روی فلش قرار گرفته در کنار عنوان هر یک از سرستون‌های موجود در صفحه اصلی تغییر داد.

- در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس عنوان دانشگاه، مرکز تحقیقات، رشته و مقطع تحصیلی وجود دارد. علاوه بر آن، جستجوی افراد بر اساس نام و نام خانوادگی نیز امکان پذیر می‌باشد.

- شاخص هیرش یا h-index از شاخص‌های مهم علم‌سنجی است که در سال ۲۰۰۵ توسط دکتر جرج هیرش استاد فیزیک دانشگاه به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت و کیفیت برون داد علمی پژوهشگران معرفی شد. به این ترتیب که شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد.

- مبنای محاسبه شاخص‌های علم‌سنجی در سامانه ISID جدیدترین داده‌های استخراج شده از بانک اطلاعاتی Scopus است. سایر اطلاعات هر عضو هیات علمی در این سامانه مانند عکس، آدرس صفحه اختصاصی فرد در Google Scholar، CV در صورت ورود اطلاعات توسط کارشناس علم‌سنجی دانشگاه مربوطه با کلیک بر روی نام عضو هیات علمی نمایش داده می‌شود.

 

بازخورد

اعضای محترم هیات علمی در صورت مشاهده هر گونه خطا در اطلاعات موجود در سامانه می‌توانند درخواست اصلاح اطلاعات مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال بازخورد که در صفحه اختصاصی هر فرد قابل مشاهده است، ارسال نمایند و یا با برقراری تماس با کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصلاح اطلاعات خود را مطرح و پیگیری نمایند.

 

 

کارکنان گروه علم سنجی

 

 

رییس گروه : شکوه احمدی     تلفن: 81455157-021          پست الکترونیک: ahmadiresearch.ac.ir

کارشناسان: (به ترتیب حروف الفبا)

معصومه افروز

81455198-021

afrouzresearch.ac.ir                     

مهناز پهلوان‌زاده

81455332-021

pahlevanzadehresearch.ac.ir       

زهره رضایی

81455149-021

rezaeiresearch.ac.ir                     

رضا هزاوه

81454313-021

r.hezavehbehdasht.gov.ir

 

سامانه های تخصصی

 

 

 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

  

ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی

 

ردیف

دانشگاه ع.پ./سازمان

وب سایت اداره علم سنجی

پست الکترونیک

واحد علم سنجی

شماره تماس

1

 اراک

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

sci@arakmu.ac.ir

086-34173645

2

 ارتش

 

sci@ajaums.ac.ir

021-43822952 

3

 اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33510062

4

 ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5

 اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

6

 البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-34643924

داخلی 122

7

 اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738479

8

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

021-87565002

9

 ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

0843-2223079

10

 بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

sci@mubabol.ac.ir

011-32196213

32194152011-

11

 بقیه الله

 

sci@bmsu.ac.ir

021-87554529 

12

 بم

دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13

 بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

0773-3450069

14

 بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32381753

15

 تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

33379522-041

16

 تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

sci@tums.ac.ir

88954395 -021

17

 جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54336085

18

 جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43312812

034-43317803

19

 خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

058-32297182

058-32296764

058-37241603

20

 دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429533

21

 رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

034-34280086

034-۳۴۲۸۰۰۹۷

22

 زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

sci@zbmu.ac.ir

054-32230774

23

زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33372115

24

 زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

33156138-024

33156123-024

25

سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

44018497051-

26

 سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

023-35220144
داخلی 1083 

27

شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

۳۲۳۹۵۰۵۴023-

32346714023-

28

 شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

038-33350080

29

 شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

021-22439787

30

 شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

071-32122519 071-32122609

31

 قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32

 قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

025-32852720

33

 کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34

 کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

33664649- 087

35

 کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir

034-33257667

36

 کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-38361058

37

 گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

sci@goums.ac.ir

32453717017-

38

 گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223028

051-57225027

39

گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-3337634

40

 لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

066-33120233

داخلی 212

41

 مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۹

42

 مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

051-38513400

43

هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44

همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-38380736

45

 یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-33337372

46

 یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

035-37258410

47

آبادان

دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061-53265361

061-53265362 

48

 اسدآباد

 

 sci@asaums.ac.ir

081-33132014

49

 اسفراین

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

sci@esfrums.ac.ir 

0583-7241601

0583-1550627

50

 ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

37210483054-

داخلی 143

51

 بهبهان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

sci@behums.ac.ir

061-52722014

52

 تربت جام

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام

sci@trjums.ac.ir

 051-52547291 

53

 تربت حیدریه

 دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

sci@thums.ac.ir

2226013-0515

0515-2226013

داخلی 169

54

 خلخال

دانشکده علوم پزشکی خلخال

sci@khalums.ac.ir 

045-32426801

55

 خمین

دانشکده علوم پزشکی خمین

sci@khomeinums.ac.ir

086-46221533  

داخلی 104

56

 خوی

دانشکده علوم پزشکی خوی

sci@khoyums.ac.ir

۰۴۴۱-۳۲۲۲۲۰۱۰

57

 ساوه

دانشکده علوم پزشکی ساوه

sci@savehums.ac.ir

086-48501190

59

 سیرجان

 

sci@sirums.ac.ir 

42202051-034

60

 شوشتر

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

sci@shoushtarums.ac.ir

36228916-061

61

 فسا

دانشکده علوم پزشکی فسا

sci@fums.ac.ir

071-53316300

62

 گراش

دانشکده علوم پزشکی گراش

 sci@gerums.ac.ir

071-52448101-9

داخلی323

63

 لارستان

دانشکده علوم پزشکی لارستان

sci@larums.ac.ir

071-52342877

داخلی 119

64

 مراغه

دانشکده علوم پزشکی مراغه

sci@mrgums.ac.ir

041-۳۷۲۷۶۳۶۳

داخلی۲۹۴

65

 نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

sci@nums.ac.ir

43306210-051

66

  تربیت مدرس

 

medsci@modares.ac.ir

021-82883582 

67

شاهد

 

sci@shahed.ac.ir

021-51214117 

68

علوم بهزیستی وتوانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

sci@uswr.ac.ir

021-71732818

69

انستیتو پاستور ایران

 

sci@pasteur.ac.ir

021-64112564

70

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

sci@rhc.ac.ir

021-23922340

71

موسسه عالی طب انتقال خون

 

sci@tmi.ac.ir

021-88601599 

72

جهاد دانشگاهی

 

 sci.med@acecr.ac.ir

021-23562661 

73

سازمان پزشکی قانونی

 

 

021-55614144 

74

ستاد مرکزی وزارت بهداشت

 واحد علم سنجی وزارت بهداشت

isid@behdasht.gov.ir

021-81455198

اخبار مرتبط

آرشیو