مراکز تحقیقاتی                         پژوهشکده ها                       مجموعه آیین نامه ها، دستورالعمل ها وفرم ها

 

   معرفی و تاریخچه

از سال 1369 که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعاریف و ضوابط تاسیس واحد های تحقیقاتی علوم پزشکی را  به صورت مصوب و در قالب دستورالعمل های مدون ابلاغ نمود، تاسیس و مدیریت کمی و کیفی این واحدهای تحقیقاتی به عنوان بخشی از  اولویتهای سیاستگذاران و صاحب نظران این عرصه مورد پیگیری قرار گرفته است.

تعاریف و ضوابط تاسیس واحدها تحقیقاتی در سال 1369 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و جهت اجرا به دو وزارتخانه تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید. بر اساس این ضوابط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی تقاضاهای تاسیس واحدهای تحقیقاتی در مراحل صدور مجوز اصولی و قطعی، اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی نمود که توسط شورای نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفت و از سال 1373 تاکنون بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل موارد درخواستی در هر دو مرحله اخذ مجوز اصولی و اخذ مجوز قطعی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند. لازم به ذکر است این دستورالعمل و آئین نامه اجرایی در سال 1388 توسط سیاستگذاران و صاحبنظران این حوزه مورد بازنگری قرارگرفته است. در حال حاضر واحدهای تحقیقاتی تحت سه نوع ساختار مشتمل بر مرکز تحقیقات، پژوهشکده و پژوهشگاه در حال فعالیت هستند که هر کدام می توانند با بالابردن تواناییها و ظرفیتهای خود به سطوح بالاتر ساختاری و فعالیتی ارتقا یابند.

 

اهداف 

با توجه به اسناد بالادستی  و با در نظر گرفتن رسالت پژوهشهای علوم پزشکی در کشور، مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اهداف ذیل را جهت تاسیس ساختارهای پژوهشی (مرکز،پژوهشکده، پژوهشگاه) مد نظر قرار داده است:

- تقویت روحیه  تحقیق و تتبع و ترویج تفکر‌خلاق

- توسعه منابع انسانی توانمند و کارآمد در حوزه تحقیقات علوم پزشکی و تامین نیروی انسانی متخصص

- ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در سطح ‌جامعه

- ‌حفظ و تحکیم  آزادی علمی و استقلال دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی

- افزایش بروندادهای پژوهشی نظیر :طرحهای پژوهشی ، مقالات ، کتاب و راهنماهای بالینی و...

- تقویت و توسعه ارتباط با صنعت

- برگزاری کارگاهها،همایشها و سمینارهای محلی، ملی، منطقه ای، بین المللی

- افزایش همکاریهای بین المللی در زمینه تحقیقات و فناوری

- جذب اعتبارات پژوهشی دولتی و غیر دولتی

 

    واحدهای زیر مجموعه 

 

    مراکز تحقیقاتی 

 

    پژوهشکده ها

 

    مجموعه آیین نامه ها، دستورالعمل ها وفرم های واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو