معرفی وتاریخچه

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، از سال 1374، بر اساس بند4 اصل سوم قانون اساسی ایران مبنی برتقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار، در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تجلیل ازمقام و منزلت پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته دانشگاه های علوم پزشکی، همه ساله در دی ماه، به افتخار محمد زکریای رازی طبیب، شیمی دان، داروساز و فیلسوف بزرگ ایرانی برگزار می گردد. این جشنواره تاکنون بیست و شش دوره برگزار شده است.

 

 

 

         

         سامانه جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

اخبار مرتبط

آرشیو