معرفی

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهش  محور (Ph.D. by Research)، تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط، با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق و جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و دستیابی به فناوریهای برتر برداند. دانش آموختگان این دوره با در دست گرفتن رهبری پژوهش، نوآوری و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت و احیاء روحیه خودباوری برای دست یابی به تازه های جهان دانش اقدام خواهند نمود.

مروری برتاریخچه دوره­ های دکتری تخصصی پژوهش محور: 

 راه اندازی دوره های مزبور با ابلاغ " آیین نامه دوره دکتری اتخصصی پژوهشی(Ph.D. by Research)" و "دستورالعمل پذیرش و اعتباربخشی مؤسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D. by Research))" در سال 1388 و بررسی کارشناسی تقاضاهای دانشگاه های واجد شرایط آغاز شد، که در آن سال ، در 20 مرکز تحقیقاتی از  5 مؤسسه و دانشگاه علوم پزشکی کشور، ظرفیت پذیرش 96 دانشجو  به راهنمایی 70 استاد راهنما ایجاد شد. براساس "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب 18/12/1394 مجلس شورای اسلامی " از سال 1395، پذیرش دانشجو صرفا" از طریق شرکت داوطلبان در آزمون متمرکز کتبی Ph.D. برگزارشده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب حد نصاب لازم برای ورود به مصاحبه و داشتن شرایط مندرج در آیین ­نامه دکتری تخصصی پژوهش محور امکان­پذیر می­باشد. قابل به ذکر است در سال 1399 تعداد 90 دانشجو مورد پذیرش در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره­های مذکور قرار گرفتندو همچنین تا پایان سال 1398 تعداد 339 نفر نیز فارغ­ التحصیل شده ­اند.

 

     ابلاغ قانون مجلس

 

     آیین نامه

 

     اصلاحیه دستورالمعل پذیرش واعتبار سنجی موسسات ودانشجویان

 

     کاربرگ اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی

 

     گزارش سالانه دکترای تخصصی ( بهمن 1399)

 

     بخشنامه تعیین عنوان رشته دکترای تخصصی پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو