لیست کتابخانه­‌های مرکزی و دیجیتالی دانشگاه­‌های علوم پزشکی

ردیف

نام دانشگاه/ دانشکده

وب‌سایت

وب‌سایت

رییس کتابخانه

تلفن تماس

1

اراک

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

رضا سپهری پویا

086-34173645

2

اردبیل

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

صغری گلمغانی

045-31552311

3

ارومیه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

علی رشیدی

044-32233009

4

اسدآباد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

جاهد محمودی نصرآبادی

081-33132012

5

اسفراین

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مرضیه محمدپور

058-31550601

6

اصفهان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

محمد جوادآل مختار

031-37923901

7

البرز

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سوسن شاه خدابنده

026-34643774

8

اهواز

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

بهرام سوسنی غریب وند

061-33113814

9

ایران

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

لیلا جانانی

021-88622585

10

ایرانشهر

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زینت محمدی

054-37210483

11

ایلام

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سید عباس میرزایی

084-32223079

12

آبادان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مولود محمدیان

061-53265360

13

بابل

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

پروانه میرابی

011-32190558

14

بم

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

الهه امیرماهانی

034-44216180

15

بندرعباس

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

افسانه کاظمی

076-33710442

16

بهبهان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

طوبی ویسی

061-52887201

17

بوشهر

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زهرا صفایی

077-33450178

18

بیرجند

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

حلیمه صادقی

056-32381751

19

تبریز

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

حسین سعیدی حسن کندی

041-33379526

20

تربت جام

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فریده محمدی کمرچه

051-52547291

21

تربت حیدریه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

حسین رنجبر

051-52286068

22

تهران

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

پیام کبیری

021- 88987964

23

جهرم

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فاطمه فانی

071-54340405

24

جیرفت

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

طاهره رحیمی

034-43317802

25

خراسان شمالی(بجنورد)

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سید حمید نبوی

058-32297182

26

خلخال

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

محمد حیدری

045-32432002

27

خمین

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زهرا کریمی آذر

086-46221534

28

خوی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فریبا کتابتی

044-36255777

29

دزفول

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

رعنا کوثری

061-42428170

30

رفسنجان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مینا ولی نژاد

034-31315000

31

زابل

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فروزنده فیروزکوهی مقدم

054-32230774

32

زاهدان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زهره سوری نظامی

054-33295736

33

زنجان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

علی بهروزی

024-33156129

34

ساوه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فاطمه پیشوایی

086-42343396

35

سبزوار

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

حسین کوشا

051-44018144

36

سراب

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مهناز ثمرغ

041-43237981

37

سمنان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سعید ولی زاده

023-33654185

38

سیرجان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

موسی بامیر

034-42234506

39

شاهرود

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

حسن گرزین

023-32395054

40

شهرکرد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

فاطمه افشارپور

038-33333226

41

شهیدبهشتی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

عباس حق پرست

021-22439824

42

شوشتر

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

نجمه نوارباف زاده

061-36228916

43

شیراز

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

نیلوفر برهمند

071-32122519

44

علوم بهزیستی و توانبخشی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

طلیعه ظریفیان

021-221800139

45

فسا

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

طاهره غلامی

071-53102290

46

قزوین

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

شهرزاد غلامی

028-33335447

47

قم

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

اکرم مهراندشت

025-32854011

48

کاشان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

علی شعبانی

031-55577745

49

کردستان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مسعود علاسوند

087-33664657

50

کرمان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مریم تهرانی زاده

034-33257667

51

کرمانشاه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

گلاره حاتم

083-38360019

52

گراش

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

سهیلا شریعتی

071-52448106

53

گلستان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مسعود محمدی

017-32455110

54

گناباد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مجتبی ازقندی شهری

051-57225082

55

گیلان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

عادل کرم زادگان

013-33324447

56

لارستان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زیورعبداله پور

071-52247110

57

لرستان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

ناهید حسینی چگنی

066-33120233

58

مازندران

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زهره افشار

011-34484830

59

مراغه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زری حامد چلک

041-37276363

60

مشهد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

عبدالرسول رنگرزی

051-38513400

61

نیشابور

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

مریم طاهری شرق

051-43306207

62

همدان

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

محمدکریم صابری

081-38381766

63

یاسوج

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

علی برزین

074-33233250

64

یزد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

زهرا صدری

035-31833406

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو