عناوین کارگاه­‌ها و همایش‌های برگزار شده در حوزه اطلاع­‌رسانی پزشکی و تامین منابع

سال 1393:

-    دوره آموزش "ویژه تربیت مدرسین Up To Date Training The Trainers Course))"، 18 لغایت 20 فروردین، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه هدف: کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-    چهارمین "گردهمایی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور" 9 اردیبهشت، محل برگزاری: هتل اسپیناس تهران، گروه هدف: روسای کتابخانه‌های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-   دوره  بازآموزی" استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و منابع الکترونیک ویژه آموزش Clinical Key (Training the trainers course"، 10 اردیبهشت، محل برگزاری: شرکت مهندسی رزسیستم، گروه هدف: کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-   دوره آموزشی "تربیت مدرس مجموعه Elsevier شامل منابع Scopus، Science Direct و Mendeley"، 19 خرداد، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: روسای کتابخانه‌های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-   اولین دوره آموزشی "جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی مجموعه iKNiTO"، 7 مهر، محل برگزاری: شرکت مهندسی رزسیستم، گروه هدف: نمایندگان دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

-   همایش"معرفی ابزارهای جدید تولید و سنجش علم و بررسی جایگاه پژوهشی ایران"، 5 آبان، محل برگزاری: هتل سیمرغ تهران، گروه هدف: روسای کتابخانه مرکزی و نمایندگان تامین منابع الکترونیک و علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-    کارگاه آموزشی" ویژه سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور"، 6 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه هدف: سردبیران موضوعی و افراد تصمیم‌ساز مجلات در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

-   کارگاه مقاله نویسی ناشر Elsevier به زبان انگلیسی و با عنوان The Art of Writing Scientific Papers، 7 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه هدف: سردبیران و دانشجویان دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

-   هفتمین گردهمایی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، 17 دی، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه هدف: روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

 

سال 1394:

-     دوره های آموزشی "(Training The Trainers) ویژه تربیت مدرسین آموزش شیوه استفاده از مجموعه‌­هایISI Web of Science  و ProQuest"، 24 لغایت 25 فروردین، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-     نهمین گردهمایی دوره‌ای "روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور"، 15 لغایت 16 شهریور، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی همدان ، گروه هدف روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-     دهمین گردهمایی دوره‌ای "روسای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اولین دوره ویژه آموزش کتابدار بالینی(Clinical Librarian)"، 24 لغایت 26 آبان ، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: کتابداران پزشکی و روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

-     کارگاه آموزشی "کتابدار پژوهشی" یازدهمین گردهمایی روسای کتابخانه‌­های مرکزی  دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور، 2 لغایت 3 اسفند، محل برگزاری: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه هدف: روسای کتابخانه‌­های مرکزی  دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

-     اولین همایش "مدیران امور تحقیقات و فناوری دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور"، 10 اسفند، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: مدیران امور تحقیقات و فناوری دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور

 

سال 1395:

-     کارگاه آموزشی”Elsevier"، 6 اردیبهشت، محل برگزاری: شرکت مهندسی فرآ آیدا، گروه هدف: روسای کتابخانه‌­های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

-     کارگاه و همایش دوره ای روسای کتابخانه­‌های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور، 5 لغایت 6 خرداد، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گروه هدف: روسای کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

 

سال 1396:

-    چهاردهمین گردهمایی سراسری روسای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور همزمان با بیست و پنجمین سال" هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران"، 23 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: روسای کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

-    اولین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت، 24 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: اساتید پیشکسوت کتابداری و اطلاع‌­رسانی پزشکی، روسا و کتابداران برگزیده کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

 

سال 1397:

-     اولین همایش مدیران اطلاع‌­رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور، 4 اردیبهشت، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: مدیران اطلاع­‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه‌­ها و دانشکده­‌های علوم پزشکی کشور

-     اولین دوره آموزشی تربیت مدرسTraining The Trainers) ( شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی Clinical Key برای همکاران آموزشگر ، 25 تیر، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه هدف: نمایندگان دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

-      اولین دوره آموزشی ارزشیابی و رتبه‌بندی کتابخانه‌­ها و مراکز اطلاع‌­رسانی همزمان با پانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه‌­های مرکزی دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور، 14 لغایت 15 شهریور، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه هدف: روسای کتابخانه‌­های مرکزی دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور

-     دومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت، 24 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه هدف: کتابداران ، روسای کتابخانه­‌های مرکزی منتخب، اساتید پیشکسوت کتابداری و اطلاع‌­رسانی پزشکی

 

سال 1398:

-     شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه‌­های علوم پزشکی کشور، 26 لغایت 27 خرداد، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گروه هدف: روسای کتابخانه‌­های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

-     سومین همایش مدیران اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه­‌های علوم پزشکی، 1 لغایت 2 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه هدف: مدیران اطلاع‌­رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه­‌ها و دانشکده­‌های علوم پزشکی کشور

-     سومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت، 26 آبان، محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه هدف: روسای کتابخانه‌­های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

 

سال 1399:

-     چهارمین همایش ملی - مجازی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت، 1 دی، آنلاین، گروه هدف: مدیران اطلاع‌­رسانی، روسای کتابخانه‌­های مرکزی و کتابداران دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

اخبار مرتبط

آرشیو