گروه انتشارات و کاربست نتایج تحقیقات (ترجمان دانش)

 

معرفی گروه

نتایج طرح‌های تحقیقاتی بایستی به صورت شواهد مناسب تهیه و در اختیار عموم مردم، تصمیم‌سازان و سیاست‌گزاران قرار گیرد. این مفهومی است که امروزه تحت عنوان ترجمان دانش و پژوهش در نظام سلامت مورد توجه قرارگرفته است. به منظور تسهیل انتشار و استفاده از نتایج طرح‌های تحقیقاتی صورت گرفته دانشگاه‌ها، سامانه‌ای با عنوان پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور طراحی شده است تا دانشگاه نسبت به اطلاع‌رسانی نتایج حاصل طرح‌های تحقیقاتی خود در آن برای مخاطبین مربوطه اعم از مردم، تصمیم‌سازان و سیاست‌گزاران بهداشتی، درمانی و پزشکی اقدام نمایند.

در این راستا، کارشناس کاربست نتایج پژوهش‌های پس از معرفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام به ثبت نام در سامانه مزبور می‌نماید. سپس کارشناس کاربست نتایج پژوهش‌های سلامت بر اساس معرفی نامه دانشگاه علوم پزشکی و همچنین ثبت نام انجام شده در سامانه، فعال می‌گردد. از آن پس کارشناس کاربست نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه موظف است بر اساس آموزش های ارائه شده در کارگاه آموزشی ترجمان دانش (که توسط ستاد و با همکاری دانشگاه‌ها  برگزار شده است) نسبت به تهیه پیام و خبر قابل انتشار از تمامی طرح های پژوهشی اتمام یافته آن دانشگاه اقدام نماید.

این فرآیند بایستی برای تمام طرح‌های تحقیقاتی آن دانشگاه حداکثر یک ماه پس از اتمام طرح صورت پذیرد تا تعامل محققان کشور در حوزه علوم پزشکی با آحاد جامعه تحقق یابد.

 

اهداف پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور

 

- انتقال دانش تولید شده حاصل از طرح های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

- افزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران

- ارتقاء آگاهی و اطلاع‌رسانی از نتایج پژوهش‌های علوم پزشکی

 

 

 

 

 

کارکنان گروه انتشارات و کاربست نتایج تحقیقات (ترجمان دانش)

 
 

رییس گروه : دکتر ناهید رمضان قربانی   تلفن: 81455238-021 پست الکترونیک: ghorbani@research.ac.ir

کارشناسان: (به ترتیب حروف الفبا)

حسین اعلاء رحیمی

021-81455206

alarahimi.hgmail.com 

مرضیه حسینمردی

021-81454310

hosseinmardihbi.ir 

لیلا میرزایی

021-81454311

mirzaeihbi.ir

حسین نصیرزاده

021-81455047

nasirzadehhbi.ir 

 

سامانه تخصصی گروه

 

 

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

 

 

redirect url error. its must be 4 part:

اخبار مرتبط

آرشیو