دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری شکل گرفته است و ماموریت کلان آن توسعه، حمایت و نهادینه نمودن فناوری سلامت به منظور دستیابی به تولید 85 درصدی فناوری‌‌‌‌‌های سلامت مورد نیاز‌‌‌‌‌کشور است.

 اهم فعالیت‌‌‌‌‌های دفتر توسعه فن‌‌‌‌‌آوری سلامت

- پایش و ارزشیابی وضعیت فن‌‌آوری سلامت در‌‌‌‌‌کشور

- چشمانداز فن‌آوری سلامت در‌‌‌‌‌کشور

- حمایت از مالکیت فکری و معنوی فنآوریهای سلامت

- برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاست‌‌گذاری توسعه‌‌‌‌‌فن‌‌آوری در‌‌‌‌‌سلامت 

- مدیریت و حمایت توسعه فن‌‌آوری‌‌های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت

- انجام فعالیت‌‌های مطالعاتی در حوزه فن‌‌آوری سلامت در‌‌‌‌‌کشور، منطقه و جهان

- توسعه، انتقاد و بومی‌‌‌‌‌سازی فن‌آوری سلامت با نگاه رفع نیاز‌‌‌‌‌کشور و صادرات به سایر کشورها

- حمایت و پشتیبانی از فن‌‌‌‌‌آوریهای سلامت، فن‌آوران، شرکت‌ها و پروژه‌های حوزه فن‌آوری سلامت               

ایجاد، توسعه و نظارت برنامه های فن‌‌آوری شامل مراکز رشد فن‌‌آوری ، پارک‌‌‌‌‌های فن‌‌آوری، شهرک‌‌های دانش سلامت و شرکت‌‌‌‌‌های دانش‌‌بنیان

آیین نامه شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی