معرفی وتاریخچه

تحقیقات نظام سلامت (H.S.R) تحقیقاتی است که هدف اصلی آن بهبود وارتقاء سلامت یک جامعه از طریق افزایش اثر بخشی و کارائی نظام ارائه دهنده خدمات سلامت است. توانایی تحقیقات نظام سلامت به عنوان ابزاری برای ایجاد اصلاح نظام مدیریت و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده، از اعتبار چشمگیر و فزاینده ای برخوردار است. وجه تمایز این نوع تحقیقات از تحقیقات مرسوم در علوم پزشکی در تمرکز مستقیم این نوع تحقیق بر حل مسائل عینی و مرتبط است. این تحقیقات بایستی دارای برنامه مداخله باشد. توسعه و ارتقا این پژوهشها ‌ می تواند منجر به حل بسیاری ازمسائل ومشکلات نظام سلامت گردد. اصل کلی حاکم بر تحقیقات نظام سلامت در این است که سوالات پژوهشی  ، مشکلات روزانه سیاستگذاران، مجریان و مسئولان ارائه خدمات سلامت باشد و روشهای تحقیقاتی مطلوب که متناسب با مشکلات ووضعیت حاکم بر آنها است، بکار گرفته شود.

ویژگیهای این تحقیقات عبارت اند از : اولویت گرایی، عملگرایی، تیم گرایی، مشارکت گرایی، بهنگامی، عینیت گرایی و کارائی، قابلیت دسترسی و سادگی درک نتایج

معاونت تحقیقات وفنآوری به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و با هدف ارتقاء و توسعه تحقیقات درنظام سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، شورای سیاستگذاری پژوهش نظام سلامت به عنوان زیر مجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذیل از سال 1378 پایه ریزی نمود.

اهداف

- هدفمند کردن پژوهشهای حیطه تحقیقات نظام سلامت

- افزایش کمی و کیفیی پژوهش در نظام سلامت

- ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت

- بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهشهای حیطه تحقیقات در نظام سلامت

- استفاده بهینه از نتایج بدست آمده پژوهشهای حیطه تحقیقات در نظام سلامت

 

 دستورالعمل شورای سیاستگذاری تحقیقات نظام سلامت 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو