معرفی 

برگزاری گردهمایی‌های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و  کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات ، اطلاع از یافته‌های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است. علاوه بر آن، برگزاری گردهمایی‌ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران و محققین ، دانشجویان و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی کمک شایانی می‌نماید. درصورتی‌که گردهمایی در سطح بین‌المللی و با حضور صاحب‌نظران از سایر کشورها باشد افزون بر  موارد مذکور ، خود زمینه ارتباطات بین‌المللی را از طریق مرزهای علم و دانش(دیپلماسی علمی ) فراهم آورده و مجالی برای ارائه توانمندی‌های علمی دانشمندان و محققین  ایرانی در حوزه سلامت می‌باشد .

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران شماره5721/ت49928ه مورخ 1393/01/26 درخصوص اصلاح آئین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی  و با عنایت  به الزام صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی براساس آئین نامه داخلی وزارت متبوع به جهت هماهنگی ، انسجام ، وحدت رویه و نظارت بر عملکرد و تعیین سطح علمی گردهمایی  بین المللی ، گامی در جهت دستیابی به ارتقای کیفیت و ایجاد یک ساختار نظام مند علمی- اجرایی میباشد . آئین نامه در سال 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور رسیده و مورد  تایید نهایی مقام  عالی وزارت  قرار گرفت .

 

 

 

         مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور مجوز گردهمایی های بین المللی

 

برنامه گردهمایی به زبان انگلیسی وفارسی

فرم در خواست برگزاری کنگره 

نامه اعلام همکاری علمی موسسه /موسسات داخلی و خارجی

لیست سخنرانان بین المللی

تاییدیه تامین اعتبار مالی

 

       آیین نامه 

 

       فرآیند اخذ مجوز گردهمایی

 

       فرم درخواست مجوز کنگره های بین المللی

 

      لیست کنگره های بین المللی مصوب سال 1399

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو