معرفی 

برگزاری گردهمایی‌های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و  کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات ، اطلاع از یافته‌های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است. علاوه بر آن، برگزاری گردهمایی‌ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران و محققین ، دانشجویان و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی کمک شایانی می‌نماید. درصورتی‌که گردهمایی در سطح بین‌المللی و با حضور صاحب‌نظران از سایر کشورها باشد افزون بر  موارد مذکور ، خود زمینه ارتباطات بین‌المللی را از طریق مرزهای علم و دانش(دیپلماسی علمی ) فراهم آورده و مجالی برای ارائه توانمندی‌های علمی دانشمندان و محققین  ایرانی در حوزه سلامت می‌باشد .

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران شماره5721/ت49928ه مورخ 1393/01/26 درخصوص اصلاح آئین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی  و با عنایت  به الزام صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی براساس آئین نامه داخلی وزارت متبوع به جهت هماهنگی ، انسجام ، وحدت رویه و نظارت بر عملکرد و تعیین سطح علمی گردهمایی  بین المللی ، گامی در جهت دستیابی به ارتقای کیفیت و ایجاد یک ساختار نظام مند علمی- اجرایی میباشد . آئین نامه در سال 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور رسیده و مورد  تایید نهایی مقام  عالی وزارت  قرار گرفت .

 

 

 

         مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور مجوز گردهمایی های بین المللی

 

برنامه گردهمایی به زبان انگلیسی وفارسی

فرم در خواست برگزاری کنگره 

نامه اعلام همکاری علمی موسسه /موسسات داخلی و خارجی

لیست سخنرانان بین المللی

تاییدیه تامین اعتبار مالی

 

       آیین نامه 

 

       فرآیند اخذ مجوز گردهمایی

 

       فرم درخواست مجوز کنگره های بین المللی

 

      لیست کنگره های بین المللی مصوب سال 1399