مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت (WHOCC) در ایران 

 

نام مرکز

دانشگاه/ نهاد

ریاست

تاریخ انتصاب

تاریخ به‌روزرسانی

تاریخ انقضا

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت آموزش و پژوهش در زمینه کنترل پیشگیری و بازتوانی بیماریهای قلبی عروقی برای بیماران قلبی (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی اصفهان

دکتر نضال صراف‌زادگان

۲۷ مارچ ۲۰۰۳

( 7 فروردین 1383)

۲۵ اکتبر ۲۰۱۹

)3 آبان 1398)

۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

(3 آبان 1402)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدعلی جوادی- مرضیه کتیبه

۱۰ آگوست ۲۰۱۱

(19 مرداد 1390)

۱۰ آگوست ۲۰۱۹

(19 مرداد 1398)

۱۰ آگوست ۲۰۲۳

(19 مرداد 1402)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت پژوهش و آموزش مدیریت استئوپروز و دیابت (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی تهران

دکتر باقر لاریجانی

21 سپتامبر 2020

(31 شهریور 99)

21 سپتامبر 2020

(31 شهریور 99)

21 سپتامبر 2024

(31 شهریور 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت آموزش و پژوهش مدیریت سیستم سلامت (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی تبریز

دکتر احمد کوشا - دکتر محمود یوسفی

20 آگوست 2018

(29 مرداد 97)

20 آگوست 2018

(29 مرداد 97)

20 آگوست 2022

(29 مرداد 1401)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت پژوهش و آموزش ایمنی خون (اطلاعات بیشتر)

سازمان انتقال خون ایران

دکتر پیمان عشقی - دکتر مهتاب مقصودلو

1 سپتامبر 2013

( 10 شهریور 1392)

1 سپتامبر 2017

( 10 شهریور 96)

1 سپتامبر 2021

( 10 شهریور 1400)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت کنترل کیفی و شیمی بالینی (اطلاعات بیشتر)

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت

دکتر سیامک سمیعی – دکتر نوش‌‌آفرین صفادل

17 اکتبر 1394

( 25 مهر 73)

1 سپتامبر 2017

( 10 شهریور 96)

1 سپتامبر 2021

( 10 شهریور 1400)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت آموزش و پژوهش مراقبت از گوش و شنوایی )اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی ایران

دکتر سعید محمودیان

25 ژوئن 2020

(5 تیر 99)

25 ژوئن 2020

(5 تیر 99)

25 ژوئن 2024

(5 تیر 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت پژوهش در علوم تغذیه و صنایع غذایی (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر جلال‌الدین میرزای رزاز - دکتر مینا اسماعیلی

1 سپتامبر 2016

(11 شهریور 95)

1 سپتامبر 2020

(11 شهریور 99)

1 سپتامبر 2024

(11 شهریور 1403)

مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اج آی وی/ایدز (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی کرمان

دکتر علی‌اکبر حق‌دوست – دکتر حمید شریفی

10 می 2013

(20 اردیبهشت 92)

10 می 2020

(21 اردیبهشت 99)

10 می 2024

(21 اردیبهشت 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در سلامت روان (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی ایران

دکتر سید کاظم ملکوتی – دکتر محمود دهقانی

3 نوامبر 1997

(12 آبان 76)

27 ژوئن 2020

(7 تیر 99)

27 ژوئن 2024

(7 تیر 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در اخلاق زیستی (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی تهران

دکتر باقر لاریجانی – دکتر عباس کریمی

31 مارچ 2020

(12 فروردین 99)

31 مارچ 2020

(12 فروردین 99)

31 مارچ 2024

(12 فروردین 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت آموزش و پژوهش اختلالات مصرف مواد و سلامت روان (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی تهران

 دکتر آفرین رحیمی‌موقر

1 مارچ 2016

(11 اسفند 1394)

1 مارچ 2020

(11 اسفند 1398)

1 مارچ 2024

(11 اسفند 1402)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت پژوهش در زمینه بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) و سرطان‌های دستگاه گوارش (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی تهران

دکتر رضا ملک‌زاده - دکتر صدف سپانلو

1 می 2016

(12 اردیبهشت 1395)

1 می 2020

(12 اردیبهشت 1399)

1 می 2024

(12 اردیبهشت 1403)

مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت آموزش سل، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی (اطلاعات بیشتر)

علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر علی اکبر ولایتی - دکتر پریسا فرنیا

1 سپتامبر 2020

(11 شهریور 1399)

1 سپتامبر 2020

(11 شهریور 1399)

1 سپتامبر 2024

(11 شهریور 1403)