برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

 

چشم انداز:

ایجاد و بهره برداری از برنامه های ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت برای تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 

 اهداف:

 

اهداف کلان:

  -سیاستگذاری درخصوص راه اندازی و توسعه برنامه های ثبت بیماریها

  - دستورالعمل های ، برنامه اجرایی و پروتکل ها

  -آموزش و تواتمندی سازی

  - حمایت مادی و معنوی از برنامه های ثبت بیماریها

  - توسعه زیر ساختهای کشور برای برنامه های ثبت بیماریها

  -بررسی گزارش های سالانه و ارائه بازخورد به برنامه های ثبت بیماریها

  -ارزشیابی دانشگاه ها

 

اهداف اختصاصی:

  - ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار نظام سلامت

  -مشارکت تمام دانشگاه های کشور در ایجاد و بهره برداری از برنامه ثبت

  -افزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده در نظام سلامت

  -افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات سلامت

  -الگو سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه

  -افزایش همکاری های بین بخشی در وزارت بهداشت و دانشگاه ها

  - افزایش بیوبانک های تحقیقاتی متصل به برنامه های ثبت بیماریها

  -استاندارد سازی و افزایش کیفیت مدیریت و داده های ثبت بیماریها

  -فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاست گزاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی

 

 

وظایف و فعالیتهای اصلی دبیرخانه برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت

  -سیاستگذاری در خصوص راه اندازی و توسعه برنامه های ثبت

  -ایجاد دستورالعمل ها، آیین نامه ها، برنامه های اجرایی و پروتکل ها

  -حمایت مادی و معنوی از برنامه های ثبت بیماریها

  -توسعه زیرساخت‏های فن آوری اطلاعات در مراکز بهداشتی درمانی برای تسهیل ایجاد نظام های ثبت بیماری

  -ایجاد شبکه های همکاری بین محقین،  مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در خصوص برنامه های ثبت

  -توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری‏ها

  -آموزش و توانمند سازی محققین و متخصصین در ایجاد و توسعه برنامه های ثبت

  -ترویج ایعاد و فواید برنامه های ثبت موجود در کشور

  -ارزشیابی دانشگاهها و برنامه های ثبت

 

 

مسئول برنامه

 

دکتر کاظم زنده دل

مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

کارشناسان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

خانم دکتر شهناز مجرب

کارشناس ارزیابی و توسعه

02181455139

خانم نسرین شوندآذری

کارشناس آموزش و ارتباطات

02181454274

     پست الکترونیک: registry@behdasht.gov.ir

 
 
 
 
 
 

 

اخبار مرتبط

آرشیو