سمینارها و کارگاه های آموزشی

- اولین همایش روسای ادارات انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 7 بهمن ماه 1392 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور جناب آقای دکتر آخوندزاده قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برگزار گردید.

 

- دومین همایش روسای ادارات انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1396 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور جناب آقای دکتر آخوندزاده قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و کلیه کارشناسان و روسای ادارات انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

 

- سومین همایش روسای ادارات انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ 29 بهمن ماه 1397 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و کلیه کارشناسان و روسای ادارات انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

 

- ارائه گزارش از امکانات و روند کار سامانه در دومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در 15 اسفند سال 1397 در سالن دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران  ارائه شد.

اخبار مرتبط

آرشیو