معرفی وتاریخچه

 

با توجه به تعالیم اسلام در زمینه گسترش مرزهای دانش، به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و تاکید بر عملیاتی کردن نقشه جامع علمی کشور جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایران 1404 پژوهشکده های علوم پزشکی به منظور گسترش و توسعه پژوهش و فناوری و انسجام بیشتر تحقیقات مرتبط با حوزه سلامت در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها و دستیابی به اهداف کوتاه مدت ودراز مدت در زمینه ارتقاء سطح سلامت در کشور و در راستای سیاست های کلان کشور در زمینه تحقیقات تشکیل شده اند.

پژوهشکده مجموعه ای ماموریت محور متشکل از 3 مرکز تحقیقاتی است که حداقل 2 مرکز آن دارای مجوز قطعی بوده و این مراکز دارای اهداف و ماموریت مشترکی در حوزه سلامت بوده و فعالیت های پژوهشی خود را به صورت انسجام یافته در راستای سیاست های کلی دانشگاه با مدیریت واحد و فضای فیزیکی مناسب که متعاقب تایید معاونت تحقیقات وفنآوری وزارت متبوع ، به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد، به انجام می رساند.

اولین پژوهشکده علوم پزشکی کشور در سال 1387 مصوب گردید و از آن تاریخ تاکنون 65 پژوهشکده در کل کشور مصوب و در حال فعالیت می باشند.  

 

نحوه درخواست تاسیس پژوهشکده

در صورتیکه فعالیت‌های مراکز به نحوی گسترده شود که احتیاج به تعامل و فعالیت‌های چند مرکزی باشد پژوهشکده با شرایط ذیل تأسیس می‌شود:

- ارائه هدف و عنوان پژوهشکده مطابق با نیازهای اساسی کشور در انواع بنیادی، کاربردی و توسعه ای در یک رشته مشخص و یا به صورت میان رشته ای در هر یک از زمینه های علوم پزشکی

- داشتن حداقل سه مرکز تحقیقاتی مصوب قطعی مرتبط با فعالیت مشترک و اهداف هم راستا و حداقل 9 پژوهشگر تمام وقت

- ارائه حداقل 8 مقاله تحقیقاتی ثبت شده در ISI و Pub med  توسط هر مرکز که دارای ویژه گی های زیر باشد:

- چاپ حداقل 5 مقاله در طول سه سال اخیر با نام مرکز و پژوهشگران مرکز به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول 
( به طوریکه دو نفر از اعضا در یک مقاله به عنوان نفر اول و نویسنده مسئول نباشند) ویکی از مقالات ثبت شده در مجلات با Impact factor بالای یک باشد.

- ارائه حداقل ده طرح تحقیقاتی پایان یافته در هر مرکز در طی سه سال گذشته که گزارش نهایی آنها ارائه شده باشد.

- وجود روند صعودی معادل میانگین رشد مراکز تحقیقاتی در کارنامه سه ساله هر یک از مراکز با توجه به ارزشیابی های سالانه معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه

- داشتن امکانات و تجهیزات کافی برای انجام امور تحقیقاتی شامل:

  - دارا بودن حداقل یک اتاق مناسب برای هر دو پژوهشگر

  - داشتن اتاق تجهیزات مشترک پایه(Core facilities)

  - وجودکتابخانه، سالن مطالعه، سالن کنفرانس مناسب با تجهیزات مورد نیاز

  - پژوهشکده ها از نظر مالی تابع آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه، سازمان یا دستگاه متقاضی بوده  و از نظر اداری مشابه یک دانشکده خواهد بود.

  - پژوهشکده‌های مصوب می تواند طبق مصوبات و قوانین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی اقدام نماید.

 

      آیین نامه 

 

     فرآیند اخذ مجوز تاسیس پژوهشکده 

 

       اساسنامه 

 

      پرسشنامه درخواست تاسیس پژوهشکده 

 

       پاورپوینت

 

      مدارک راه اندازی پژوهشکده 

 

      لیست پژوهشکده های  مصوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو