• 1400/02/05 - 11:19
  • 40
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برگزاری نشست تبیین برنامه توسعه همکاریهای تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقات حوزه سلامت و سازمانها و نهادها (دانشگاههای کلان مناطق آمایشی یک تا پنج)

 

جلسه تبیین برنامه " ایجاد و حمایت از فرصت های تبادل اطلاعات و توسعه همکاری های تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقات حوزه سلامت و سازمانها و نهادها" دانشگاههای کلان مناطق آمایشی یک تا پنج بصورت ویدیوکنفرانس در تاریخ 1400/02/01 برگزارشد.

متعاقب برگزاری جلسه مورخ 1399/12/12 جهت تبیین برنامه ایجاد و حمایت از فرصتهای تبادل اطلاعات و توسعه همکاری های تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقات حوزه سلامت و دیگر سازمانها و نهادها، نشست مشترکی بصورت ویدیوکنفرانس با حضور جناب آقای دکتر نجفی مقام محترم معاونت تحقیقات و فنآوری، جناب آقای دکتر دل پیشه رییس محترم دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جناب آقای دکتر عبادی فر رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فنآوری و مدیران ستادی حوزه تحقیقات و فنآوری، معاونین محترم تحقیقات و فنآوری، مدیران پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاههای کلان مناطق آمایشی یک تا پنج، در تاریخ 1400/02/01 در محل سالن جلسات مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فنآوری برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر نجفی ضمن تشریح برنامه مذکور به اهمیت برنامه سیاستگذاری آگاه از شواهد اشاره نموده و ضمن تاکید بر اهمیت برنامه از کلیه مدیران دانشگاههای کلان مناطق آمایشی یک تا پنج  درخواست نمودند، با ارتقای کمی و کیفی مراکز تحقیقات آن دانشگاهها و توجه به توانایی ها و پتانسیل های موجود در آنها با هدف توسعه  همکاری های بیشتر علمی تحقیقاتی، نسبت به عقد تفاهم نامه های منجر به اجرای کار علمی تحقیقاتی یا فنآوری با رویکرد حل مسأله با سایر سازمانها و نهادهای کارفرمایی بجز دانشگاهها  اقدام نمایند.

در ادامه نیز آقای دکتر دل پیشه رییس محترم دبیرخانه شورای عالی سلامت به تشریح وظایف و فعالیتهای انجام شده و همچنین ظرفیتهای شورای عالی سلامت و امنیت غذا پرداختند. ایشان ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی مربوطه را وظیفه مهم این شورا اعلام کردند و ضمن تأکید بر اهمیت پژوهش برای حل مسأله، پیشبرد اهداف نظام سلامت را یکی از مهم ترین وظایف دبیرخانه ساغ دانستند.در ادامه معاونین پژوهشی و مدعوین جلسه از دانشگاههای شرکت کننده بصورت ویدیوکنفرانس به بیان سؤالات و ابهامات خود پرداختند. در پایان جناب آقای دکتر دل پیشه خواستار حضور فعال تر و مشارکت بیشتر دبیران ساغ و معاونین تحقیقات و فنآوری دانشگاهها در این برنامه شدند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 157819
کلمات کلیدی

اخبار مرتبط

آرشیو