• 1399/12/09 - 20:12
  • 208
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اولین جلسه اتاق فکر حوزه تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری

اولین جلسه اتاق فکر حوزه تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری باهدف بررسی فرایندها و الزامات حمایت از تحقیقات مشارکتی بین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و ذینفعان کارفرما برگزار شد.

    اولین جلسه اتاق فکر حوزه تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری باهدف بررسی اهم مسائل و برنامه‌های مرتبط، فرایندها و الزامات حمایت از تحقیقات مشارکتی بین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و ذینفعان کارفرما، روز شنبه مورخ 1399/12/09 با حضور جناب آقای دکتر نجفی معاون محترم تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر عبادی فر(رئیس مرکز توسعه هماهنگی و ارزشیابی تحقیقات) سرکار خانم دکتر جلالی نیا(معاون برنامه‌ریزی امور پژوهشی) و اعضای محترم اتاق فکر جناب آقای دکتر قانعی، جناب آقای دکتر عزیزی، جناب آقای دکترفرزادفر، جناب آقای دکتر رشیدی، سرکار خانم دکتر صراف زادگان، جناب آقای دکتر حسین زاده، جناب آقای دکتر عنایتی، سرکار خانم دکتر یزدی زاده و مهمانان گرانقدر مدعو جناب آقای دکتر زنده‌دل، جناب آقای دکتر اکبری ساری و سرکار خانم دکتر فضلی برگزار شد.

   مبحث بررسی چالش‌ها و راهکارهای رصد و ارزیابی نتایج کاربردی تحقیقات انجام‌شده در حوزه علوم پزشکی، نخستین موضوعی بود که در جلسه به‌طور مبسوط به آن پرداخته شد. بدین منظور به دنبال ارائه فرآیندهای دیده‌شده جهت احصا و ارزیابی نتایج کاربردی تحقیقات در سطح جامعه توسط سرکار خانم دکتر یزدی زاده، حاضرین در خصوص ارتقای فرآیندها با توجه به اهمیت مسئله، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

   همچنین در خصوص research puzzle model  شبکه‌های تحقیقاتی و re-setup شبکه‌ها و ایجاد مدل مدیریتی جدید با رویکرد متناسب و کاربردی در شبکه‌های تحقیقاتی بحث و تبادل‌نظر شد و مقرر گردید جلسات بعدی با حضور اعضا و با محوریت اهم اولویت‌های موضوعی معاونت تداوم یابد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 157442
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید